Neurologische revalidatie Wilsele Dorp

Onze filosofie: multidisciplinaire neurologische revalidatie 

Wij kijken verder dan het ziektebeeld. Wij helpen mensen, niet louter patiënten. We streven dan ook naar een goede vertrouwensrelatie zodat wij voor een stuk de mentale toeverlaat kunnen zijn voor onze patiënten en hun naasten. Want aanvaarding van een soms onherstelbare situatie of een heel moeizaam herstel, kent altijd zijn ups en downs. 

Kracht bestaat niet uit spieren, maar uit een sterke wil.

Neuropraktijk Persoons staat naast én achter u, met liefde voor het vak en passie voor het leven.

Wie voor een neurologische revalidatie staat, weet dat er soms een lange weg is af te leggen. Het herstel of de stabilisatie van neurologische en motorische functies is complex en vraagt tijd. Bij sommige aandoeningen mag de patiënt enkel rekenen op een verlichting van zijn lichamelijke situatie, zoals bij MS, de ziekte van Parkinson, spierziektes… Ook na hersentrauma’s door een val, ongeval, infarct… is de therapie naar de meest haalbare lichamelijke vooruitgang intens en langdurig.


Onze neuropraktijk is gespecialiseerd in efficiënte therapieën voor complexe neurologische aandoeningen. Wij kijken naar de volledige mens, niet enkel naar de symptomen, en benutten daarom ook de expertise van deskundigen in andere vakgebieden. Die multidisciplinaire aanpak met logopedisten, ergotherapeuten, … helpt u maximaal vooruit. En dat is wat telt.

neurologische revalidatie - parkinson kineOnze neurologische revalidatietherapieën richten zich onder meer op:

 • Cerebrovasculaire aandoeningen: TIA, CVA
 • NAH patiënten 
 • Herstel na hersentumor
 • Multiple sclerose
 • Ruggenmergaandoeningen (myelopathieën): zowel traumatische letsels (zoals dwarslaesie) als niet-traumatische letsels
 • Neuromusculaire aandoeningen: spinale spieratrofie (o.a. ALS, Kugelberg-Welander), aantasting van de wortels en de zenuwen (o.a. syndroom van Guillain-Barré), ziekte van de neuromusculaire overgang, myopathieën
 • Ziekte van Parkinson, MSA, PSP, Lewy Body Dementie, CBD
 • Polyneuropathieën
 • Facialis parese
 • Long covid revalidatie
 • Volwassen CP patiënten 


De praktijk is niet toegetreden tot de conventie.


Indien u een verhoogde tegemoetkoming heeft, zijn we verplicht de wettelijke tarieven te hanteren. Contacteer ons voor meer informatie.

Op zoek naar neurologische revalidatie Kessel-lo?

Neurologische revalidatie Wilsele Dorp

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x